Betónové ploty
Otváracie Hodiny:
Pondelok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Streda 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Štvrtok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Piatok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
   
V inej dobe po telefonickom dohovore
Naše referencie:

Najväčšia galéria betónové oplotnie od firmy LUKABETON


LUKABETON


Zámočnícka výroba

Technická špecifikácia - vodomerná šachta 

Navrhované technické riešenie výroby a použitia vodomerovej šachty skladanej zbetónových prefabrikovaných stenových dielcov a stropného betónového prefabrikátu je použiteľné pri výstavbe vodovodných prípojok z verejných vodovodných sietí a zatrieďuje sa do oblasti stavieb inžinierskych sietí.

Vodomerná šachta cena : 1300 x1050 x 1800 vnútorná výška (celková 1950mm)

vodomerná šachta 1700mm

Vodomernú šachtu je potrebné osadiť tak, aby vodovodné potrubie bolo zabudované vo výške min. cca 300m od dna šachty a asi 200mm od bočnej steny vodomernej šachty. Vodomerná šachta by mala byť hlboká najmenej 1500mm, potrubie nesmie byť pod priestore, kde je vstup do šachty!

Vodomerná šachta Lukabeton je prejazdná osobným automobilom. (nie Tatra so štrkom!!!)

Vodomerná šachta LUKABETON je skladacia vodomerná šachta vhodná najmä do oblastí v ktorých nie je spodná voda. 


Vodomerna sachta

Únosnosť dosiek stien:

Popis skúšky: dielce boli podrobené deštruktívnej skúške v ťahu pri ohybe so zaťažovaním jedným smerom. Pri skúške bola zistená maximálna sila pri porušení.

maximálna dosiahnutá sila pri porušení:
Doska steny šachty dĺžky 1300mm: 3,30 MPa
Doska steny šachty dĺžky 1050mm: 3,40MPa

dosiahnutá pevnosť:
Doska steny šachty dĺžky 1300mm: 6,30 MPa
Doska steny šachty dĺžky 1050mm: 6,50 MPa

Popis súčasného stavu:

V súčasnosti sa pri výstavbe vodovodných prípojok používajú vodomerové šachty, ktoré sú buď monolitickej konštrukcie s plochou krycou doskou, alebo sa skladajú z viacerých druhov stenových dielcov. Monolitické vodomerové šachty sú vzhľadom na ich rozmery príliš ťažké, preto na ich osadenie na požadované miesto je potrebná zdvíhacia technika - autožeriav. Ich doprava je tak isto komplikovaná a niekedy podmienky pre osadenia šachty neumožňujú prístup až na miesto osadenia. Skladané vodomerové šachty z prefabrikovaných betónových dielcov viacerých druhov sú náročné na výrobu, distribúciu a montáž, ku ktorej musí byť doložený podrobný manuál ako, kde a ktorý dielec na seba uložiť pre úspešné zloženie šachty. Prípadne sa môže šachta zhotoviť z liateho betónu do debnenia priamo na mieste, alebo sa použijú prvky strateného betónového debnenia. Všetky tieto prípady sú náročné na použitie manipulačnej a dopravnej techniky a sú tiež časovo náročné a prácne.

Navrhované konštrukčné riešenie:

Uvádzané nevýhody súčasných možností technicko-konštrukčných riešení výstavby vodomerových šachiet odstraňuje navrhované konštrukčné riešenie výroby a zhotovenia vodomerovej šachty. Navrhnutá vodomerová šachta sa konštrukčne skladá iba z jedného druhu stenového betónového prefabrikovaného dielca. Dielec má obojstranné pozdľžne vybratia na koncoch tak, že na jednom konci je jedno vybratie na 1/3 šírky dielca v strede a na druhom konci sú dve vybratia v 1/3 šírky dielca na okrajoch (ako cinkovaný stolársky spoj). Tieto vybratia sú štvorcového prierezu. Ďalším prvkom vodomerovej šachty je ukončenie šachty stropným betónovým prefabrikátom s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu.
Jednoduchosť výroby a montáže stenového betónového prefabrikátu je dosiahnutá práve štvorcovým prierezom obojstranných pozdľžnych vybratí cinkovaného spoja dielca.
Prístup do vodomerovej šachty umožňuje otvor v jednodielnom stropnom betónovom prefabrikáte s otvorom, do ktorého sa osadí ľahký poklop.
Po výkope jamy pre osadenie vodomerovej šachty je potrebé posúdiť únosnosť zeminy v základovej škáre, ak je zemina s nižšou únosnosťou doporučujeme prvý pár stenových dielcov osadiť do betónového lôžka 150/150mm. 


Vodomerna sachta

Výhody navrhovaného konštrukčného riešenia:

 

Vodomerovú šachtu podľa predloženého návrhu je možné osadiť aj na miestach neprístupných pre dopravnú a manipulačnú techniku .Skladba dielcov a ich rozmery a váha umožňujú jednoduchú manipuláciu, dopravu a montáž bez použitia ťažkých mechanizačných prostriedkov a s minimálnym počtom pracovníkov a za krátky čas zhotovenia.
Navrhnuté riešenie znázorňuje axonometrický pohľad na zloženú vodomerovú šachtu, čelný pohľad na stenový betónový prefabrikát a výkres výrobnej formy stenového betónového prefabrikátu.


Vodomerna sachta

Využiteľnosť v stavebnom priemysle:

 

Vodomerová šachta podľa predloženého návrhu konštrukčného riešenia znižuje nároky na prácnosť pri výrobe z dôvodu výroby iba jedného druhu stenového dielca, odstaňuje nároky na použitie ťažkej mechanizácie pri výrobe, skladovaní, doprave a montáži. Riešenia sa uplatní nielen pri výstavbe vodovodných prípojok z verejných vodovodných sietí, ale aj ako šachta pre stredné čerpadlá pri septikoch a žumpách pri realizácii kanalizačných prípojok. Pretože je šachta osadená v zemi, je zhotovená betónových dielcov, ďalšia možnosť využitia sa javí ako malý sklad ovocia a zeleniny najmä v záhradkárskych osadách, pretože udržuje vlhkosť a teplotu.


Naše vodomerné šachty sa dajú použiť aj ako šachty pre zabudovanie vodárničiek ku kopaným, alebo vrtaným studniam, viď foto