Betónové ploty
Otváracie Hodiny:
Pondelok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Streda 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Štvrtok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Piatok 8:00-12:00 - 13:00-16:00
   
V inej dobe po telefonickom dohovore
Naše referencie:

Najväčšia galéria betónové oplotnie od firmy LUKABETON


LUKABETON


Zámočnícka výroba

Postup montáže vodomernej šachty

Popis motáže:

 • Príklad 1.:
 • Šachta sa osádza do predom zhotoveného výkopu. Štyri stenové betónové prefabrikáty sa osadia na dno výkopu, šachta bude mať pôdorys štvorca. Na uložený prvý pár dielcov je znova uložený ďalší pár dielcov, pričom sa stenové betónové prefabrikáty ukladajú na buď na sucho, alebo do maltového lôžka. Keďže výkop má väčšie rozmery ako vodomerová šachta, každý pás uložených stenových dielcov sa z vonkajšej strany prisýpa zeminou a tá sa následné zhutní, týmto sa zabráni nežiadúcim posunom už uložených dielcov. Takto sa na seba ukladajú stenové dielce až do výšky okolitého terénu. Po osadení posledného páru stenových dielcov sa získa horná plocha v rovine na osadenie stropného betónového prefabrikátu s otvorom, ktorý je prekrytý štvorcovým ľahkým poklopom napríklad z ryhovaného plechu hrúbky 8mm.

  Prejazdna vodomerna sachta

 • Príklad 2.:
 • Predstavuje alternatívne riešenie šachtyvodomerna sachta v zamkovej dlazbe tak, že bude mať pôdorys obdľžnika. V tomto prípade majú stenové betónové prefabrikáty rôznu dľžku.Postup montáže šachty zostáva rovnaký, pričom dlhšie a kratšie diely sa osádzajú rovnobežne na strany oproti sebe. Montáž vodomerovej šachty sa podľa konkrétnych základových pomerov môže realizovať buď do betónového lôžka 150/150mm pod stenami šachty, alebo do štrkového lôžka hrúbky 150mm. Potom sa ručne s minimálnym počtom pracovníkov skladajú jednotlivé stenové betónové dielce do požadovanej výšky pre osadenie stropného jednodielneho betónového prefabrikátu s otvorom.

  Postup montáže vodomernej šachty - galéria

  www.podhrabovadoska.sk

  Tomáš Lukáč (nie som platca DPH)

  Šúrovce , Seredská 52
  Telefón : 0917/148 209, 0907/725 271
  E-mail : lukac.tomas@palmsoft.sk
  IČO : 41694490
  DIČ : 1074490923


  Naše vodomerné šachty sa dajú použiť aj ako šachty pre zabudovanie vodárničiek ku kopaným, alebo vrtaným studniam, viď foto